Cactus Animated Short by Yong Xin Yi, Kheng Yong Guan, Lui Kit Fai & Ng Jia Zhen
Cactus Animated Short by Yong Xin Yi, Kheng Yong Guan, Lui Kit Fai & Ng Jia Zhen
Cactus Animated Short by Yong Xin Yi, Kheng Yong Guan, Lui Kit Fai & Ng Jia Zhen
3D Animation by Yong Xin Yi, Kheng Yong Guan, Lui Kit Fai & Ng Jia Zhen

Watch the animated short on YouTubehttps://youtu.be/sAVpR1lrcek